Kesan penyebaran maklumat palsu - Kesan Negatif Penyebaran Maklumat Salah dan Palsu

Maklumat palsu penyebaran kesan KEPENTINGAN DAN

Cara Mengurangkan Penyebaran Berita Palsu

Maklumat palsu penyebaran kesan Elakkan Penyebaran

Maklumat palsu penyebaran kesan Kesan Penyebaran

Maklumat palsu penyebaran kesan KESAN POSITIF

Maklumat palsu penyebaran kesan KEPENTINGAN DAN

Maklumat palsu penyebaran kesan Penyebaran berita

Maklumat palsu penyebaran kesan Cegah penyebaran

Maklumat palsu penyebaran kesan Masalah berita

KESAN POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJAR

Maklumat palsu penyebaran kesan Kesan Penyebaran

Maklumat palsu penyebaran kesan KEPENTINGAN DAN

Cikgu Razak: karangan spm

Kesan Negatif Penyebaran Maklumat Salah dan Palsu

Kemajuan teknologi semakin berkembang pesat dan maju dari hari ke hari.

  • Terdedah kepada jenayah siber Selain menjadikan remaja malas mengikuti aktiviti kokurikulum, penggunaan internet tanpa had juga mendedahkan pelajar kepada jenayah siber.

  • Latihan secara teknik audio visual, penggunaan perisian komputer, dan arahan kerja secara elektronik merupakan sebahagian daripada penggunaan teknologi komunikasi yang dapat dipraktikkan berulang kali.

Kesan Penyebaran Berita Palsu

Ini untuk memastikan ekosistem media dalam talian bukan sahaja ditentukan oleh golongan kapitalis atau syarikat teknologi gergasi global, tetapi juga warganegara global.

  • Budaya memakai pakaian tradisional menjadi satu kaedah yang mudah untuk diamalkan oleh remaja dalam usaha mereka mengekalkan budaya tradisional ini.

  • Kesimpulannya, badan kebajikan di negara ini memang dalam situasi yang bahaya.
2022 blog.mizukinana.jp