Kang dan law school - Law School Season 2 Release Date: Renewed or Cancelled?

Dan school kang law Kang Dan

‘Law School’ Episode 7: Hubungan Yang Jong Hoon dan Kang Dan

Dan school kang law Law School

‘Law School’ Episode 7: Hubungan Yang Jong Hoon dan Kang Dan

Dan school kang law Mengenal Lee

Dan school kang law Drama Law

Dan school kang law Law School

Law School episode 15 recap

Dan school kang law Drama Law

Mengenal Lee Soo Kyung, Pemeran Mahasiswi Cerdas 'Kang Sol' di Law School

Dan school kang law Law School

Law School (TV Series 2021– )

Dan school kang law Law School

Law School episode 6 recap

Dan school kang law Law School

Dan school kang law Law School

Law School tập cuối: Thầy trò Trường Luật hợp sức, kết cục của nam nữ chính có khiến khán giả hụt hẫng?

When Kang Ju-man wakes up, his daughter asks what he and Professor Yang spoke about.

  • Chị em Kang Dan - Kang Sol ra toà làm nhân chứng trong vụ án của nghị viên Go Bên cạnh đó, vòng bán kết cuộc thi Tòa Án Giả Lập cuối cùng cũng diễn ra.

  • Professor Yang asks how far you would go to protect your own child.

Law School (TV Series 2021

She stands up for Sol B, tries to shield prof Kang, checks in on Ye-seul and does her best for the legal clinic case.

  • Joon-hwi recalls having met Sol A at the bookstore.

  • He definitely likes her as more than a friend but I don't think she sees him that way yet.
2022 blog.mizukinana.jp