Setiausaha in english - Setiausaha Negara

English setiausaha in setiausaha kesihatan

English setiausaha in Setiausaha Negara

English setiausaha in naib setiausaha

setiausaha perdagangan amerika syarikat in English

English setiausaha in Ketua Setiausaha

English setiausaha in Ketua Setiausaha

English setiausaha in CareerUTB

CareerUTB

English setiausaha in SETIAUSAHA KERAJAAN

naib setiausaha in english

English setiausaha in naib setiausaha

English setiausaha in CareerUTB

setiausaha kesihatan dan perkhidmatan manusia amerika syarikat in English

English setiausaha in setiausaha perdagangan

setiausaha kesihatan dan perkhidmatan manusia amerika syarikat in English

SYARAT-SYARAT LAIN: Syarat-syarat lain adalah dikawal oleh peraturan-peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.

  • Sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam jawatan yang bersesuaian dalam tanggagaji Kumpulan 2 atau sebanding selama tidak kurang dari 4 tahun atau dalam tanggagaji Kumpulan 3 atau sebanding selama tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

  • Di , adalah ahli yang dilantik oleh Ratu atas nasihat dan demikian setaraf dengan.

SETIAUSAHA KERAJAAN in English Translation

Kertas Pembaharuan Perkhidmatan Awam ii.

  • Mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan.

  • Di , badan pentadbiran , iaitu menyelaras kesemua jabatan dan demikian setaraf dengan jawatan.
2022 blog.mizukinana.jp