Molekul air - RAHASIA MOLEKUL YANG TERKANDUNG DALAM AIR PUTIH (DAHSYATNYA BERKAH AIR PUTIH!)

Air molekul ..: MOLEKUL

Air molekul Sub bab

Air molekul Air 1.1

Air molekul Air 1.1

Air molekul Struktur Molekul

Air Sumber Kehidupan: Terbentuknya Molekul Air

Air molekul Mengapa Air

Air molekul ..: MOLEKUL

Air (molekul)

Air molekul Mengapa Air

Sub bab 2.1.3 molekul Air

Air molekul RAHASIA MOLEKUL

..: MOLEKUL AIR ZAM ZAM :..

Air molekul Air :

Bentuk Molekul Air Ketika dibacakan Doa

Atom hidrogen yang mempunyai cas positif yang sedikit boleh ditarik secara lemah oleh satu lagi atom oksigen daripada molekul air lain yang mungkin wujud berdekatan memandangkan oksigen ini bercas sedikit negatif.

  • Bagi air bentuk cecair, ikatan hidrogen antara individu molekul mesti dipecahkan terlebih dahulu dan dihalang daripada dibentuk semula.

  • Bila ditunjukkan diskrin, nampak molikul air membentuk seolah-olah seperti tokong cina dengan janggut yg panjang dan perut yg buncit.
2022 blog.mizukinana.jp