Pengenalan latihan industri - Pengenalan Latihan Industri ~ LAPORAN AKHIR

Latihan industri pengenalan KOMEN &

Latihan industri pengenalan LAPORAN AKHIR

PENGENALAN

Latihan industri pengenalan UPLIPMU: PENGENALAN

Latihan industri pengenalan Laporan Latihan

Latihan industri pengenalan LAPORAN LATIHAN

Latihan industri pengenalan Pengenalan Latihan

BAB 3 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI

Latihan industri pengenalan Pengenalan Latihan

PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI

Latihan industri pengenalan Laporan akhir

Latihan industri pengenalan Bab 1

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI: BAB 1 : PENGENALAN

Latihan industri pengenalan Laporan Latihan

Info Latihan Industri

Pelajar akan diberikan buku jurnal refleksi dimana mereka akan menulis segala aktiviti yang dilakukan nanti.

  • Akhir sekali, firma hendaklah memberi peluang kepada pelatih untuk menghadiri mesyuarat yang melibatkan pegawai atasan supaya pelatih dapat menimba pengalaman sebenar mengenai mesyuarat tersebut dan cara-cara komunikasi antara pegawai-pegawai tersebut.

  • Membuat persediaan borang pembukaan akaun.
2022 blog.mizukinana.jp