Prpm dewan bahasa - Definisi tambi: Istilah keling akan ditukar kepada 'orang India'

Dewan bahasa prpm Hal itu

Definisi tambi: Istilah keling akan ditukar kepada 'orang India'

Dewan bahasa prpm Definisi tambi:

Definisi tambi: Istilah keling akan ditukar kepada 'orang India'

Dewan bahasa prpm PRPM: Enjin

Dewan bahasa prpm Pelestarian Bahasa

Dewan bahasa prpm PRPM: Enjin

Dewan bahasa prpm Hal itu

Pelestarian Bahasa Kebangsaan Melalui Pusat Rujukan Persuratan Melayu

Dewan bahasa prpm Definisi tambi:

Dewan bahasa prpm Pelestarian Bahasa

Dewan bahasa prpm Pelestarian Bahasa

Dewan bahasa prpm Muat Turun

Hal itu Demikian?

Oleh itu, binaan seperti itu menepati struktur pola ayat dasar bahasa Melayu.

  • Menurutnya, dalam kamus tersebut, kata keling dilabelkan sebagai tabu iaitu label yang diberikan kepada kata larangan dalam budaya sesuatu bangsa atau kaum.

  • Kewujudan portal ini perlu disedari dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengguna di seluruh negara agar penggunaan bahasa Melayu yang tepat menurut piawaian yang ditetapkan dapat direalisasikan.

PRPM: Enjin Carian Bahasa Bertaraf Dunia

.

  • Untuk rekod, perkataan 'keling' sering digunakan untuk merujuk masyarakat India.

  • Penggunaan bahasa yang tidak santun, kasar dan sebagainya tidak akan wujud sekiranya pengguna bersungguh-sungguh dalam memupuk rasa cinta dan bertanggungjawab terhadap bahasa kebangsaan negara.
2022 blog.mizukinana.jp